Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/09.01077 "Pogranicze kultury"

Brak opisu obrazka

W dniu 9 czerwca 2009 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/09.01077 "Pogranicze kultury" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przez Powiat Prudnicki we współpracy z Město Krnov i Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Brak opisu obrazka

Celem projektu było podniesienie świadomości mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego na temat wspólnej niejednokrotnie tożsamości regionalnej i kulturowej. Pogłębienie współpracy partnerskiej społeczności lokalnych i instytucji z obszaru pogranicza polsko-czeskiego a także utrwalenie znaczenia najbardziej wartościowej twórczości muzycznej zarówno w wykonaniu polskich, jak i czeskich wykonawców. Upowszechnienia świadomości, że Ziemia Powiatu Prudnickiego może stać się silnym ośrodkiem kultury pogranicza polsko-czeskiego. Projekt miał za zadanie wsparcie kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych poprzez współpracę transgraniczną.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Całkowita wartość projektu: 11 370,60 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 664,99 EUR dofinansowanie z budżetu państwa 1 137,06 EUR, wkład własny 568,55 EUR.

Brak opisu obrazka

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Wersja XML