Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/09.01487 "Europejska Promocja Turystyki Rowerowej Gór Opawskich"

Brak opisu obrazka

W dniu 21.12.2009 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/09.01487 "Europejska Promocja Turystyki Rowerowej Gór Opawskich" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przez Powiat Prudnicki we współpracy z Gminą Jidrichov z Republiki Czeskiej.

Celem ogólnym projektu była aktywna promocja turystyki rowerowej na polsko - czeskim pograniczu wśród mieszkańców obu krajów, a także turystów z całej Europy, a co za tym idzie pobudzenie ruchu turystycznego na istniejących ścieżkach i szlakach rowerowych poprzez promocję obszaru pogranicza i "Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej". Inicjatywa ta przybliżyła związki historyczno-kulturowe oraz ukazała wspólne zasoby geograficzno - przyrodnicze, stanowiące atrakcje turystyczne na pograniczu. Realizacja projektu pozwoliła wypromować walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe również poza obszarem wsparcia. W ramach projektu wydano również mapę z trasami rowerowymi na terenie Powiatu Prudnickiego.

Całkowita wartość projektu: 27 074,01 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 22 947,77 EUR dofinansowanie z budżetu państwa 2 699,74 EUR, wkład własny 1 349,88 EUR.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Wersja XML