Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr WND.POIS.12.01.00-00-072/08 "Zakup ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku"

infrastrukutra.png

Jednostka realizująca
Prudnickie Centrum Medyczne

W dniu 29 czerwca 2009 r. została zawarta umowa z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nr UDA - POIS.12.01.00-00-072/08-01 o dofinansowanie projektu "Zakup ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

Cel:
Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w ratownictwie medycznym.

Działania:
Zakup 3 ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem.

Realizacja:
31.08.2009 - 29.10.2010.

finansowanie40.png
 

Wersja XML