Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/10.01789 "Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie-młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza"

powiat (1).png

W dniu 22.06.2010 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/10.01789 "Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie-młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. w mieście Krnov z Republiki Czeskiej.

Celem głównym jest oddziaływanie na przygraniczny rynek pracy i edukacji przez realizację działań promujących popularyzujących unikalne zawody na pograniczu polsko- czeskim, tj. zawód sztukatora. Nastąpi to poprzez podniesienie kwalifikacji i wiedzy uczniów i absolwentów partnerskich placówek w trakcie cyklu zajęć warsztatowych w pracowni sztukateryjnej, związanych z renowacją i odtwarzaniem elementów architektonicznych (sztukaterie, portale, gzymsy) zabytków architektury w Głogówku i obszarze pogranicza.

Cele szczegółowe:

 1. Wspólne opracowanie i realizacja programu przywracającego zanikające umiejętności sztukatorskie - zawód związany z kulturą materialną pogranicza, szczególnie z zabytkami architektury,
 2. Rozwój współpracy społeczności pogranicza w zakresie restaurowania i ratowania wspólnych źródeł kultury,
 3. Skuteczne kształtowanie rynku edukacyjnego zgodnie z zapotrzebowaniem i perspektywami rozwojowymi pogranicza.

Działania projektu:

W ramach realizowanego projektu podejmowane będą następujące działania:

 1. Prace modernizacyjno - adaptacyjne na potrzeby pracowni sztukateryjnej w istniejących warsztatach szkolnych w Zespole Szkół w Głogówku.
 2. Powołanie polsko- czeskiego zespołu ds. opracowania programu innowacji pedagogicznej w zakresie zajęć pozalekcyjnych w pracowni sztukateryjnej,
 3. Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby pracowni sztukateryjnej,
 4. Rekrutacja uczestników projektu wśrod uczniów Technikum Budowlanego w Głogówku oraz Szkoły Organowej w Krnovie (kryterium kwalifikacji- zainteresowania oraz zdolności plastyczne),
 5. Realizacja cyklu zajęć warsztatowych (teoretycznych i praktycznych) dla uczestników projektu tj. 6 godzin zajęć / tydzień w cyklach po 3 godziny w okresie 36 tygodni zajęć z założeniem 4 wizyt studyjnych uczniów z Krnova w Głogówku oraz 4 wizyt studyjnych uczniów z Głogówka w Krnovie.
 6. Działania promocyjne w trakcie trwania projektu,
 7. Przygotowanie i udostępnienie wystawy prac renowatorskich uczniów- uczestników projektu.

finansowanie23.png

Informacje o finansowaniu

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice.

Wersja XML