Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona różnorodności biologicznej w Powiecie Prudnickim

Brak opisu obrazka

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego to projekt realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Powiatem Głubczyckim oraz gminami: Paczków, Otmuchów, Nysa-Liderem projektu.

Projekt obejmuje ochronę dziedzictwa przyrodniczego i edukację w tym zakresie. Na terenie Powiatu Prudnickiego zakłada utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej. Prace realizowane będą w pomieszczeniach piwnicznych obiektu budynku Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Kościuszki 55 w Prudniku. Powstanie tam: laboratorium, pomieszczenie do pozyskiwania miodu, szatnia dla młodych pszczelarzy oraz sala symulacji edukacyjnej. Przebudowany obiekt wyposażony zostanie w niezbędne wyposażenie, takie jak: meble, sprzęt multimedialny, laboratorium, tablice interaktywne dotykowe i eksponaty.

Zakres zadania obejmuje również prace związane z zagospodarowaniem zieleni na terenie przyległego do budynku parku (wycinka, nasadzenia kwiatów, traw, krzewów, drzew, prace pielęgnacyjne) cenne okazy drzew na terenie parku zgłoszone zostaną do Rejestru Pomników Przyrody. Utworzone zostaną alejki, wyposażone w tablice informacyjne i urządzenia edukacyjne. Zainstalowane zostaną elementy malej architektury: ławki i stojaki na rowery.

Wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego to 1 012 300 zł, dofinansowanie 826 455 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML