Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego

Brak opisu obrazka

W dniu 6 grudnia 2018r. w obecności Marszałka Województwa Opolskiego - Andrzeja Buły, Członka Zarządu Województwa Opolskiego - Antoniego Konopki oraz Czesława Biłobrana - Starosty Nyskiego, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia "Subregion Południowy", uroczyście podpisano porozumienie o realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego". W ramach przedmiotowego projektu 3 powiatom (nyski, prudnicki i głubczycki) oraz 12 gminom członkowskim Stowarzyszenia przyznano ponad 10,5 mln zł unijnego dofinansowania na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wniosek został złożony w ramach Osi priorytetowej 03 Gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 03.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Wartość całego projektu opiewa na ponad 20 mln zł. Za te pieniądze zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne w 21 budynkach, w tym żłobkach, urzędach, szkołach czy szpitalach. Efektem tych prac będzie zmniejszenie zużycia energii we wszystkich wspomnianych obiektach. Projekt zakłada zwiększenie użyteczności energetycznej, między innymi poprzez docieplenie przegród i elewacji. W ramach prac termomodernizacyjnych w części budynków zostanie również wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz źródła ciepła.

Projekt obejmuje m.in. termomodernizację: hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, Przedszkola nr 1 w Głubczycach, byłego przedszkola w Lewicach w gminie Branice z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej, nowej siedziby OPS w Prudniku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej, szkoły nr 3 w Paczkowie i gimnazjum nr 2 w Głuchołazach, Urzędu Gminy w Pakosławicach i OSP w Prusinowicach, Żłobka nr 1 w Nysie, nyskiego szpitala (oddział zakaźny, oddział fizykoterapii i kuchnia główna), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, Urzędu Miejskiego w Korfantowie, przedszkola w Ścinawie Nyskiej, szkoły podstawowej w Otmuchowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chróścinie, świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej oraz remizy OSP Gałązczyce.

Termomodernizacja wspomnianych 21 budynków ma pozwolić na zaoszczędzenie energii o łącznej wartości 187 megawatogodzin rocznie.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Powiat Prudnicki w ramach projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zrealizował zadanie "Docieplenie budynku hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku". Łączna wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 2 217 885,78 zł, a ich dofinansowanie wyniosło 1 885 202,92 zł.

Zakres modernizacji obejmował m.in. :

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę pokrycia dachowego łącznika;
 2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na hali i łączniku;
 3. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania hali sportowej i łącznika, wykonanie instalacji mechanicznej grzewczo-wentylacyjnej hali sportowej;
 4. Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia i zastosowanie energooszczędnych źródeł światła.

Wykonawcą w/w prac był Zakład Remontowo-Budowlany Spółka cywilna A&S Janusz M. Adamów-Renata Adamów z Twardawy.

Warto dodać, że gdy 6 grudnia ubiegłego roku w Nysie podpisywano umowę o w sprawie realizacji projektu, łączne dofinansowanie dla wszystkich partnerów projektu miało wynosić ponad 10,5 mln złotych. W dniu 2 października 2018r. Zarząd Województwa Opolskiego przychylił się do wniosku partnerów realizujących wspólny projekt i zwiększył kwotę dofinansowanie o ponad 7 milionów złotych (do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu). W związku z powyższym ostateczna kwota dofinansowania projektu wynosi 17 816 156,52 PLN.

Projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego? jest realizowany łącznie przez 15 parterów członków Stowarzyszenia Subregion Południowy: 3 powiaty (prudnicki, nyski i głubczycki) oraz 12 gmin (Branice, Głubczyce, Prudnik, Biała, Paczków, Głuchołazy, Pakosławice, Nysa, Korfantów, Otmuchów, Skoroszyce, Grodków).

Partnerzy w ramach przedmiotowego projektu prowadzili (a część nadal prowadzi) prace termomodernizacyjne w 21 budynkach, w tym żłobkach, urzędach, szkołach czy szpitalach. Efektem tych prac będzie zmniejszenie zużycia energii we wszystkich wspomnianych obiektach.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną przeprowadzonych prac.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML