Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Brak opisu obrazka

Na mocy umowy nr 9/2015/RPO10.4 z dnia 21 marca 2016 r. pomiędzy Powiatem Prudnickim a Województwem Opolskim zostało ustanowione partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach realizowanego w ramach Priorytetu X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej.

Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację i doposażenie bazy szkolnictwa zawodowego Powiatu Prudnickiego poprzez:

 

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2016-2017.

Całkowita wartość projektu realizowanego przez Powiat Prudnicki wynosi 3.592.943,44 zł, z czego:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:3.054.001,92 zł Wkład własny ze środków budżetu Powiatu: 538 941,52 zł.

Harmonogram realizacji inwestycji:
2016 r. - zaplanowano realizację następujących zadań:

 

2017 r. - zaplanowano realizację następujących zadań:

 

Planowane efekty - poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej w:

 

Informacja  o etapie zrealizowanych  zadań w ramach projektu

 

 

„ Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

 

 

W grudniu 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania Rozbudowa z przebudową budynku mechanizacji na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz produkcji rolniczej.

Wykonano rozbudowę obiektu oraz jego przebudowę, która objęła swym zakresem:1) wymianę:

- pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej z „twardej” wełny mineralnej,

- posadzek wraz z wykonaniem podłóż i izolacji przeciwwilgociowych,

- stolarki okienneji drzwiowej wraz z wykonaniem nowej,

2) wykonanie:

- nowych ścian działowych, tynków wewnętrznych i oblicowań oraz wykładzin ściennych i posadzkowych,

- demontażu istniejących i wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz centralnego ogrzewania,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej,

3) docieplenie ścian zewnętrznych obiektu.

 

Wartość inwestycji to 889.000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 755.650,00 zł, wkład własny powiatu 133.350,00 zł.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Kształcenie zawodowe priorytetem dla Starostwa

 

Na przełomie sierpnia i września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową placów manewrowych na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Przeznaczone są one do nauki jazdy samochodem osobowym, wózkiem widłowym i ciągnikiem, m.in. dla uczniów kształcących się w zawodzie kierowca mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń oraz technik rolnik i technik weterynarz. Zmodernizowana infrastruktura będzie pomocna w doskonaleniu umiejętności prowadzenia pojazdów przez uczniów, a dodatkowo lepiej przygotuje ich do wymagań potencjalnych pracodawców.

Przeprowadzone prace były kolejnym etapem realizowanego przez Starostwo planu unowocześniania szkolnictwa zawodowego, celem którego jest przyciągnięcie młodzieży do szkół zawodowych i techników, a docelowo uzupełni rynek pracy o cenionych fachowców

Wartość zrealizowanej w ramach projektu systemowego "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" inwestycji to 991.994,03 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 843.194,93 zł, wkład własny powiatu 148.799,10 zł.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Nowoczesny sprzęt rolniczy dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

 

Staraniem samorządu powiatowego baza dydaktyczna Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku wzbogaciła się o sprzęt rolniczy dla uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik tj.: ciągnik rolniczy, ładowacz czołowy, przyczepę rolniczą, rozsiewacz nawozu i opryskiwacz. Nowoczesny sprzęt będzie pomocny w doskonaleniu umiejętności prowadzenia i obsługi pojazdów oraz maszyn rolniczych przez uczniów, a dodatkowo lepiej przygotuje ich do wymagań potencjalnych pracodawców.

Zakup sprzętu jest kolejnym etapem realizowanego przez Starostwo planu unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego, celem którego jest przyciągnięcie młodzieży do szkół zawodowych i techników, a w konsekwencji rynek pracy zostanie zasilony o cenionych fachowców.

Wartość zrealizowanej w ramach projektu systemowego ?Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach? inwestycji to 334.560,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 284.376,00 zł, wkład własny powiatu 50.184,00 zł.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

"Rolnik" ma nową pracownię gastronomiczną

 

Uroczyste otwarcie nowej pracowni dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku kształcących się w zawodzie "technik żywienia i usług gastronomicznych" odbyło się w piątek, 12 października 2018 r.

- Konsekwencją i uporem udało się nam pozyskać dla Powiatu Prudnickiego duże środki w ramach projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". M.in. na tę bazę w Zespole Szkół Rolniczych, który najbardziej wpisywał się w dwie branże, rolniczą i turystyczną, jakie udało nam się wywalczyć dla Prudnika - mówił podczas otwarcia nowego obiektu starosta prudnicki, Radosław Roszkowski.

Powiat Prudnicki realizuje ww. projekt (o łącznej wartości niemal 3 mln 600 tys. zł) od roku 2016. Na jego realizację pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 kwotę ponad 3 mln zł.

Zadania wykonane w ramach projektu w latach 2016-2018 w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku obejmują:

Do realizacji w 2019 r. przewidziane jest m.in. wyposażenie w ZSR dwu kolejnych pracowni, dla zawodów: technik hotelarstwa oraz technik rolnictwa.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Prudnicki SOSW ma nową pracownię

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku otwarto komputerową pracownię wspomagania kształcenia w zawodach: kucharz i pracownik obsługi hotelowej.

Uroczyste przecięcie wstęgi w nowej pracowni miało miejsce 13 grudnia 2018 r. Koszt realizacji zadania pn. ?Zakup i montaż sprzętu i wyposażenia do komputerowej pracowni wspomagania kształcenia w zawodach: kucharz i pracownik obsługi hotelowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku? wyniósł 90 302,89 zł.

Wyposażenie nowej pracowni obejmowało:

  • zakup i montaż sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem (m.in.: terminal i zestaw komputerowy do zarządzania pracownią dla nauczyciela; 11 terminali i zestawów komputerowych dla uczniów; serwer terminali wraz z oprogramowaniem; skaner oraz drukarka laserowa; wizualizer, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, telewizor 50?, zestaw interaktywny; system sprzedaży na ekrany dotykowe; palmtopy kelnerskie; bezprzewodowy terminal płatniczy; wyposażenie dodatkowe - tablety, słuchawki, router; oprogramowanie: do zarządzania pracownią; programy hotelowy i do dietetyki; oprogramowanie biurowe dla nauczyciela);
  • zakup i montaż mebli (biurko nauczyciela narożne; 11 biurek pod komputer i krzeseł obrotowych; szafa).

Pracownię wyposażono w ramach realizowanego przez Powiat Prudnicki projektu ?Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej.

Całkowita wartość projektu ?Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach? to 3 592 943,44 zł (w tym: dofinansowanie ze środków EFRR - 3 054 001,92 zł; wkład własny ze środków budżetu Powiatu 538 941,52 zł).

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Nowoczesne pracownie zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

 

Wspólnym staraniem samorządu powiatowego i kadry Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, w 2019 r. baza dydaktyczna Technikum Nr 2 wzbogaciła się o sprzęt i wyposażenie dla uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik, technik hotelarz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Do pracowni zawodowych zakupiono meble, wyposażenie i pomoce dydaktyczne o wartości 122.374,16 zł oraz wysokiej klasy sprzęt informatyczny i elektroniczny (m.in. zestawy komputerowe, laptopy, oprogramowanie, szafy do ładowania laptopów, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy interaktywne) o wartości 255.944,13 zł.

Zakup sprzętu i wyposażenia jest ostatnim etapem realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu systemowego Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach w ramach Priorytetu X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej. Nowoczesny sprzęt będzie pomocny w doskonaleniu umiejętności zawodowych uczniów i przygotowaniu ich do wymagań potencjalnych pracodawców.

W celu przyciągnięcia młodzieży do szkół zawodowych i techników oraz zasilenia lokalnego rynku pracy o cenionych fachowców, planuje się dalsze etapy unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego, m.in. poprzez realizację kolejnych projektów systemowych w nowej perspektywie finansowej RPO WO.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Wersja XML