Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001712 Na przygranicznej wodzie bezpieczniej

Brak opisu obrazka

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. ,,Na przygranicznej wodzie bezpieczniej" CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001712 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa ,,Przekraczamy granice" w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Pradziad.

PDFNa Przygranicznej Wodzie Bezpieczniej.pdf
 

Wersja XML