Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/10.01794 "Polsko - Czeski Festiwal Kina"

powiat (2).png

W dniu 22.06.2010 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/10.01794 "Polsko - Czeski Festiwal Kina" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przez Powiat Prudnicki we współpracy z Miastem Krnov z Republiki Czeskiej.

festiwalkina1.jpeg

Celem projektu było podniesienie świadomości mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego na temat dorobku filmowego i kultury pogranicza. Festiwal zaprezentował między innymi tak żywo i życzliwie przyjmowaną przez Polaków kulturę naszych południowych sąsiadów, w szczególności twórczości artystycznej kultowych w Czechach reżyserów filmowych. Ideą projektu była aktywizacja i wspieranie współpracy społeczności lokalnych po obu stronach granicy: Powiatu Prudnickiego i Mesta Krnov.

W ramach Festiwalu w każdej z gmin Powiatu Prudnickiego odbyły się projekcje filmów oraz towarzyszące im działania. W ramach działań promocyjnych wykonano zaproszenia, plakaty, banery, płyty DVD, ukazały się informacje w lokalnej prasie, na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego, odbyła się też emisja filmu w Prudnickiej Telewizji Kablowej. W realizacji projektu uczestniczyli: Starostwo Powiatowe, Gminy : Prudnik, Biała, Lubrza, Głogówek, Straż Pożarna oraz Mesto Krnov.

Całkowita wartość projektu: 9 544,09 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8 112,46 EUR dofinansowanie z budżetu państwa 954,41 EUR, wkład własny 477,22 EUR.

festiwalkina2.jpeg

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice.

Wersja XML