Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/10.02087 "Bezpieczniej na pograniczu"

powiat (2).png

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim poprzez wymianę doświadczeń służb oraz zakup sprzętu w celu podniesienia sprawności bojowej w trakcie interwencji i wspólnych patroli polsko-czeskich policji, straży pożarnej, których wspierać będzie straż graniczna i inspekcja drogowa. Zakupione zostanie urządzenie Alco Blow, komputery z oprogramowaniem, noktowizor, tor przeszkód. Sprzęty te zostaną wykorzystane do szybszego reagowania i zatrzymywania sprawców przestępstw na pograniczu. Organizacja konferencji wraz z poczęstunkiem posłuży podsumowaniu dotychczasowej współpracy, pozwoli zaplanować kolejne wspólne przedsięwzięcia. Obok konferencji odbędą się uroczyste defilady połączone z ekspozycją sprzętów ratunkowych - gaśniczych i wojskowych, konkursy i zawody skierowane głównie do dzieci. Uzupełnieniem projektu będzie ulotka informacyjna na temat sposobów i form alarmowania podmiotów ratowniczych w sytuacjach kryzysowych oraz gadżety promocyjne, w tym podnoszące bezpieczeństwo pieszych (odblaski).

bezpieczniej.jpeg

Całkowita wartość projektu 29 593,87 EUR, dofinansowanie ze środków EFRR 25 154,79 EUR (85%), Budżetu Państwa 2 959,38 EUR (10%), Budżetu Powiatu 1 479,70 EUR (5%).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice.

Wersja XML