Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/10.02087 "Sport łączy narody"

Brak opisu obrazka

W dniu 17.12.2010 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/10.02087 "Sport łączy narody" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Město Krnov z Republiki Czeskiej.

Celem ogólnym projektu jest podsumowanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi klubami sportowymi, czego efektem będzie m.in. wydanie publikacji podsumowującej dotychczasowe funkcjonowanie klubów i ich wieloletnią współpracę. Zorganizowane zostaną zawody sportowe na których spróbują swoich sił kluby sportowe z Prudnika- Pogoń Prudnik i Krnova: FC Krnov i Lokomotiva (juniorzy i seniorzy) oraz odbędzie się mecz samorządowców Powiatu Prudnickiego z partnerami Miasta Krnov. Podczas sportowej potyczki, poza rywalizacją, niezwykle ważne jest zacieśnienie kontaktów, poznanie historii klubów, ich osiągnięć, zawodników i najważniejszych wydarzeń w historii klubu. Natomiast cele pośrednie skupiają się przede wszystkim na ożywieniu i stymulacji życia społecznego przygranicznego terenu, poprzez kontakty sportowców i kibiców z obu krajów, wymianę doświadczeń i rywalizacje fair play.

Działania projektu:

Pierwszym działaniem będzie spotkanie obu Partnerów projektu (wrzesień-październik 2010) mające na celu kontynuowanie ustalonego wcześniej - na etapie tworzenia projektu- planu działań, rozdzielenie kompetencji. Kolejnym krokiem będzie organizacja spotkania jubileuszowego, na którym odznaczeni zostaną najbardziej zasłużeni dla rozwoju piłki nożnej po obu stronach pogranicza. Wydana zostanie publikacja (kronika) ukazująca historię najstarszych klubów sportowych, ich współprace z partnerem, trenerów, zawodników na przestrzeni kilkudziesięciu lat oraz najważniejszych wydarzeń, triumfów i gry fair play. W ramach projektu (wiosna 2011r.) zorganizowane zostaną zawody sportowe w ramach których zmierzą się w rywalizacji sportowej kluby sportowe oraz samorządowcy. Wcześniej zakupione zostaną stroje sportowe, w których prudnicki klub i samorządowcy występować będą w turnieju.

Brak opisu obrazka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
"Przekraczamy granice"

Wersja XML