Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/12.03216/9 "Polsko-Czeskie miasteczko ruchu drogowego"

przekraczamy.png

W dniu 9 lipca br. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/12.03216/9 " Polsko-Czeskie miasteczko ruchu drogowego " realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Město Krnov z Republiki Czeskiej.

Projekt zakłada teoretyczną i praktyczną naukę zasad ruchu drogowego dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku i Szkoły Specjalnej w Město Albrechtice. W trakcie realizacji projektu dzieci poprzez aktywny udział w zajęciach zdobędą umiejętności zachowania się na drodze, jako uczestnicy ruchu drogowego.

Głównymi celami projektu są:

- stworzenie bazy materialnej- zadaszonego miasteczka ruchu drogowego do nauki zasad ruchu drogowego uczniów szkół specjalnych z Prudnika i Město Albrechtice,

- wyrównywanie szans dzieci z dysfunkcjami w społeczeństwie poprzez naukę nowych umiejętności komunikacyjnych,

- podniesienie sprawności fizycznej dzieci niepełnosprawnych,

- rozszerzenie współpracy jednostek oświatowych oraz integracja dzieci z obu stron pogranicza,

- poprawa bezpieczeństwa dzieci na pograniczu polsko-czeskim. 

Całkowita wartość projektu 30 106,00 EUR
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej 25 590,10 EUR
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 3 010,60 EUR
Wkład własny ze środków Budżetu Powiatu 1 505,30 EUR

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Wersja XML