Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/12.03220/9 "Dobre Praktyki"

Brak opisu obrazka

W dniu 9 lipca br. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/12.03220/9 " Dobre Praktyki"- 20 lat współpracy Polsko-Czeskiej realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Město Krnov z Republiki Czeskiej.

Celem projektu jest podsumowanie różnych aspektów współpracy transgranicznej i integracji europejskiej samorządów Powiatu Prudnickiego poprzez organizację konferencji połączonej z wręczeniem pamiątkowych odznaczeń dla osób i instytucji najbardziej zasłużonych w wkład w rozwój pogranicza polsko-czeskiego. Pogłębienie współpracy partnerskiej społeczności lokalnych i instytucji z obszaru pogranicza oraz ukazanie możliwości dalszego rozwoju i współpracy poprzez opracowanie wspólnej strategii rozwoju. W ramach projektu nagrany zostanie film o współpracy polsko-czeskiej przedstawiający wspólnie zrealizowane projekty i podjęte inicjatywy, a także wydana zostanie publikacja podsumowująca współpracę partnerów projektu, która rozpowszechniana będzie przy okazji rożnych spotkań i targów. Dzięki realizacji projektu przybliżone zostaną mieszkańcom pogranicza wszystkie wspólne inicjatywy. 

Całkowita wartość projektu 24 151,00 EUR
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej 20 528,35 EUR
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 2 415,10 EUR
Wkład własny ze środków Budżetu Powiatu 1 207,55 EUR

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Wersja XML