Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt grantowy nr 130/2020 "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

PolskaCyfrowa.jpeg

Powiat Prudnicki pozyskał dotację w kwocie 70 tys. zł na sfinansowanie zakupu 20 laptopów i 20 tabletów oraz oprogramowania dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu grantowego i jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Sprzęt trafi do pięciu zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Prudnicki: Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, a także Zespołu Szkół w Głogówku. Przeznaczony będzie dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu, na którym mogą realizować podstawy programowe.

Powiat Prudnicki zakupił 22 laptopy wraz z oprogramowaniem i 20 tabletów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

W ramach pozyskanej dotacji w kwocie 70 tys. zł i realizacji projektu grantowego nr 130/2020 pn. "Zdalna Szkoła" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiony sprzęt trafi do pięciu zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Prudnicki: Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, a także Zespołu Szkół w Głogówku. Przeznaczony będzie dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu, na którym mogą realizować podstawy programowe.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".

Polska-cyfrowa-1.jpeg
 
Wersja XML