Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie w walce z epidemią

WsparcieWWalceZEpidemia1.jpeg
 
Wsparcie w walce z epidemią

 

Powiat Prudnicki realizuje umowy o powierzenie grantów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 z Narodowego Funduszu Zdrowia  dla jednostek pomocy społecznej.

Wsparcie trafiło do następujących jednostek z naszego powiatu.

  1. Ośrodka Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Racławicach Śląskich                    w wysokości 45 559,65 zł
  2. Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w wysokości 33.067,83 zł

Wyżej wymienione środki finansowane są z funduszy UE 84,17% i dotacji celowej 15,83%. Kwota ta została przeznaczona na wsparcie domów pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa. Dodatkowe pieniądze trafią na wynagrodzenia dla pielęgniarek i innych członków personelu medycznego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażania zmuszeni są do pracy w jednej jednostce oraz na zakup środków ochrony osobistej.

WsparcieWWalceZEpidemia2.jpeg
 
Wersja XML