Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt PL.3.22/3.3.07/15.04536 Sportowe tradycje kierunkiem na przyszłość -70 lat współpracy sportowców z Prudnika z czeskimi partnerami

Brak opisu obrazka

Rywalizacja sportowa już od 70 lat ułatwia mieszkańcom pogranicza polsko-czeskim wzajemne poznanie się, wspólne przeżywanie emocji i integrację. W roku 2015 mija 70 lat od powstania klubu Pogoń Prudnik, który jest wizytówką sportową Prudnika i w trakcie swojej działalności zrzeszał największą ilość sportowców, szkolących się w różnych sekcjach. Klub został zarejestrowany 15.09.1945 r., jako pierwszy na Opolszczyźnie. Tym samym klub jest wraz z Odrą Opole najstarszym powojennym piłkarskim klubem na Opolszczyźnie i stanowi element dziedzictwa kulturowego Ziemi Prudnickiej. Od samego początku istnienia klubu współpracowano z sąsiadami zza naszej południowej granicy. Do pierwszych meczów doszło w dniach 25 i 26 maja 1946 roku, kiedy to w Prudniku gościły dwie czechosłowackie drużyny Slavia Fryvald (Jesenik) i Cukmantl (Zlate Hory). Intensywna współpraca międzynarodowa rozwijała się także w późniejszym okresie. W latach 70-tych Pogoń rozgrywała mecze z drużyną "Slavoj" Bruntal. Sekcja koszykarska z kolei rozgrywała mecze z Lokomotivem Krnov - klubem z miasta, które w późniejszym czasie stało się miastem partnerskim Prudnika. Siedemdziesiąta rocznica powstania klubu jest okazją do upamiętnienia i uhonorowania działaczy oraz piłkarzy, którzy współtworzyli piękną historię polsko-czeskiej współpracy sportowej. Dlatego też zorganizowano uroczyste obchody, których centralnym elementem był 2-dniowy turniej piłkarskiego z udziałem drużyn z Prudnika oraz Republiki Czeskiej. Projekt zakończony został konferencją podsumowującą polsko-czeską współpracę sportową.

Dofinansowanie EFRR: 9.645,80 EUR

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.134,80 EUR

Wkład własny Powiatu Prudnickiego: 567,40 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 11.348,00 EUR

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Wersja XML