Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt PL.3.22/3.3.07/14.04399 Atrakcyjne pogranicze

powiat1.png
 

W drugiej połowie 2014r. Powiat Prudnicki przystąpi do realizacji mikroprojektu „Atrakcyjne pogranicze” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt jest realizowany we współpracy z Městem Krnov z Republiki Czeskiej.

Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności fizycznej społeczności pogranicza oraz rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jej nowego elementu – zewnętrznej siłowni w Prudniku, która stanie się częścią kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych. Powstanie nowego elementu bazy turystyczno-rekreacyjnej pogranicza ma sprzyjać rozwoju ruchu turystycznego oraz stanowić nową alternatywę dla zwolenników aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

Całkowita wartość projektu

21 070,75 EUR

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej

17 910,14 EUR

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

2 107,07 EUR

Wkład własny ze środków Budżetu Powiatu

1 053,54  EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Przekraczamy granice

 

Wersja XML