Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt PL.3.22/3.3.07/13.04109 Integracja kulturalna

powiat3.png
 

Dnia 21 stycznia 2014 roku podpisana została umowa na finansowanie mikroprojektu „Integracja kulturalna” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt jest realizowany we współpracy z Městem Krnov z Republiki Czeskiej.

Celem projektu jest przybliżenie historii, kultury Ziemi Prudnickiej poprzez przedstawienie niezwykle ciekawych świadectw na temat Prudnika i powojennej rzeczywistości na pograniczu polsko-czeskim. Wspólne przygotowanie wydawnictw, spotkań poetów i uczestnictwo w konferencjach wspierać będzie współpracę partnerów. Dzięki wydaniu publikacji: „Historia Miasta Prudnik” („Die Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien”) Johannesa Chrząszcza oraz „Lato umarłych snów” („Sommer der toten Träume”) Harry’ego Thürka zostanie wypełniona luka w powszechnym dostępie do wiedzy historycznej na temat Ziemi Prudnickiej.

 

Całkowita wartość projektu

19 915,64 EUR

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej

16 928,29 EUR

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

1 991,56 EUR

Wkład własny ze środków Budżetu Powiatu

995,79 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Przekraczamy granice

 

Wersja XML