Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt PL.3.22/3.3.07/11.02809 "Wspólna nauka - wspólna zabawa - integracja młodzieży z terenu Euroregionu Pradziad"

powiat4.png
 

Głównym celem projektu jest intensyfikacja współpracy partnerskiej pomiędzy uczniami szkół zawodowych z Prudnika i z Krnova, poprzez wspólną naukę, pogłębianie zainteresowań oraz zabawę.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Umożliwienie wspólnej nauki i poszerzania zainteresowań przez uczniów szkół zawodowych z Prudnika i z Krnova.
 2. Wskazanie specyfiki pracy zawodowej w sąsiednich krajach poprzez udział we wspólnych praktykach zawodowych.
 3. Integracja młodzieży poprzez udział we wspólnych zawodach sportowych.
 4. Zapoznanie społeczeństwa mikroregionu z dorobkiem osiągniętym w ramach młodzieżowych warsztatów dziennikarskich - konferencja podsumowująca projekt.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 "Przekraczamy granice"

 

Wersja XML