Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL3.22/3.3.07/08.00157 "Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego etap I"

efrr (2).png
 

W dniu 12 grudnia 2008 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3..07/08.00157 "Stworzenie postaw polsko-czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego etap I" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przez Powiat Prudnicki we współpracy ze Střední skola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku.

etap12 (1).jpeg
etap11 (1).jpeg

Celem głównym projektu było oddziaływanie na przygraniczny rynek pracy poprzez dostosowanie uczniów i absolwentów partnerskich placówek oraz innych osób poszukujących pracy i chcących podnieść kwalifikacje zawodowe do wymogów stawianych przez ten rynek. Projekt miał przyczynić się do zmniejszenia wysokiej stopy bezrobocia po obu stronach granicy.

Celem bezpośrednim projektu było stworzenie podstaw funkcjonowania Polsko - Czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku, które umożliwiło poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i absolwentów na otwartym rynku pracy poprzez zaopatrzenie ich w umiejętności i kwalifikacje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom stawianym nowoczesnym pracownikom przez ewoluujący i dynamicznie zmieniający się przygraniczny rynek pracy.

Całkowita wartość projektu: 48 249,70 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 30 000,00 EUR dofinansowanie z budżetu państwa 3 529,40 EUR, wkład własny 14 720,30 EUR.

etap14 (1).jpeg
etap13 (1).jpeg

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Wersja XML