Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL3.22/3.3.07/08.00156 "Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka"

Brak opisu obrazka

W dniu 12 grudnia 2008 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3..07/08.00156 "Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Gminą Hlinka z Republiki Czeskiej.

Celem głównym projektu PL.3.22/3.3.07/08.00156 "Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka" było umocnienie i pogłębienie transgranicznej współpracy w zakresie zwiększenia atrakcyjności i bezpieczeństwa regionu poprzez wspólną akcję utrzymania dróg i poboczy w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa drogowego na pograniczu, umocnienia więzi z partnerem projektu, poprawy dostępność komunikacyjnej sąsiedzkich terenów dla turystów. W ramach projektu projektu został zakupiony specjalistyczny sprzęt w postaci: ramienia hydraulicznego wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą bijakową do frezowania poboczy a także kosiarko-rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków.

Całkowita wartość projektu: 27 800,64 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 23 630,53 EUR dofinansowanie z budżetu państwa 2 780,07 EUR, wkład własny 1 390,04 EUR.

Brak opisu obrazka

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

 

Wersja XML