Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Starosty Prudnickiego

W związku ze zmianami w pracy urzędu spowodowanymi rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV- 2 .

Szanowni Państwo!

 

W związku z wystąpieniem wśród pracowników urzędu zakażeń wirusem SARS – CoV- 2 i trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zdrowie Państwa oraz Pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku zawieszam możliwość osobistego załatwienia spraw  w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Zalecam załatwianie ich w formie korespondencji tradycyjnej  lub elektronicznej. Wyjątek stanowi Wydział Komunikacji i Transportu oraz biuro podawcze, które w niezmienionym trybie będą przyjmować interesantów. Przypominam jednocześnie, że od 19 kwietnia nieczynna jest kasa urzędu. Wszelkie wymagane opłaty należy regulować za pomocą przelewu na konto Starostwa Powiatowego w Prudniku, a następnie dołączyć potwierdzenie bankowe do składanych dokumentów.

Do Państwa dyspozycji pozostaje nasz numer telefonu 774381700. Część spraw można załatwić za pomocą:

- elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:  /powiatprudnik/skrytka

- wysyłając wnioski i pisma pocztą tradycyjną (adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@powiatprudnicki.pl 

- lub składać do  przeznaczonej do tego celu skrzyni, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Starostwa Powiatowego w Prudniku (od strony Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku)

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów pracownicy będą ustalać ze stronami telefonicznie termin wizyty w Starostwie celem finalnego załatwienia sprawy.

Obsługa informacyjna interesantów będzie realizowana w sposób ciągły drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem platformy EPUAP. Ponadto w celu uzyskania informacji oraz ewentualnego umówienia spotkania proszę o kontakt z właściwą komórką organizacyjną (wykaz telefonów). O wszelkich zmianach będziemy informować państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych.

Wersja XML