Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na wniosek ( zmiana adresu zameldowania, zmiana nazwiska, ujawnienie umowy dzierżawy, aktu poświadczenia dziedziczenia, postanowienia sądowego)

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony wniosek przez właściciela nieruchomości w zależności od rodzaju sprawy
 • W przypadku zmiany adresu zameldowania lub zmiany nazwiska kserokopia dowodu osobistego
 • W przypadku ujawnienia aktu poświadczenia dziedziczenia - oryginał aktu notarialnego
 • W przypadku ujawnienia spadku, działu spadku, zasiedzenia itp - oryginał postanowienia sądowego
 • W przypadku ujawnienia dzierżawy - oryginał umowy dzierżawy
Opłaty oraz forma płatności Nie dotyczy
Termin składania dokumentów lub miejsce: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni
Pliki do pobrania: - Wniosek na zmiane nazwiska i adresu zameldowania
- Wniosek dotyczacy umowy dzierzawy
- Wniosek na ujawnienie aktu poswiadczenia dziedziczenia lub postanowienia sadowego

 

Wersja XML