Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulacja działu I i III Księgi Wieczystej

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek przez właściciela nieruchomości w przypadku regulacji działu I Księgi Wieczystej - według załącznika nr1
  • Wypełniony wniosek przez właściciela nieruchomości w przypadku regulacji działu III Księgi Wieczystej ( wzmianki o postępowaniu wymiennym i scaleniowym) - według załącznika nr2
  • Kserokopia odpisu Księgi Wieczystej
Opłaty oraz forma płatności Nie dotyczy
Termin składania dokumentów lub miejsce: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Pliki do pobrania: - Wniosek o regulacje działu I Księgi Wieczystej
- Wniosek o regulacje działu III Księgi Wieczystej

 

Wersja XML