Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowe informacje o Powiatowym centrum zarządzania kryzysowego

Godziny i miejsce pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku (PCZK):

 1. w poniedziałek od godz. 7.30 do 16.30
  od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30
  w piątek od godz. 7.30 do 14.30
  Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76 pok. 202
  tel./faks: 77 438 17 22
  e-mail: 
  lub siedziba PCZK w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Legionów 12a (uruchamiana w sytuacjach kryzysowych)
  tel. 77 436 87 72
  faks: 77 436 88 32
  e-mail: 
 2. po godzinach pracy Starostwa w dni powszednie, soboty, niedziele i święta Centrum pracuje poprzez dyżur telefoniczny pracowników Starostwa

Zadania organów w sprawach Zarządzania Kryzysowego

Podstawa prawna działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku:

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209).
 2. Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Prudnickiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku..
 3. Uzgodnienia w sprawie zakresu i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku zawarte w dniu 21 grudnia 2009 roku pomiędzy Starostą Prudnickim a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
 4. Pobierz informacje o Centrach Zarządznia Kryzysowego i ich zadaniach
  (Plik PDF, rozmiar 45KB.)
 5. Pobierz informacje o zadaniach Powiatowego Centrum Zarządznia Kryzysowego w Prudniku
  (Plik PDF, rozmiar 185KB.)

POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU - informacje

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU - informacje

Uwaga - nowy numer telefonu Wojewódzkiego Centrum Zarządznia Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim:

Obrona Cywilna Kraju - Serwis informacyjny

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Prudnik

Ważne komunikaty

Pliki do pobrania

Wersja XML