Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt ,,Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”

Działania w ramach projektu  ,,Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie” przeniosła się do internetu. Nie przeszkodziło to jednak w owocnej dyskusji na temat inicjatyw skierowanych na wspieranie seniorów realizowanych po obydwu stronach granicy.

 

Brak opisu obrazka

 

Seminarium pt. ,,Wspieranie aktywnego życia seniorów w gminach na terenie Polski i Czech”  („Podpora aktivního života seniorů v obcích v Česku a Polsku“) zorganizował jeden z partnerów projektu — Mikroregion Šternbersko. Jak mówił na wstępie przedstawiciel tej instytucji, a zarazem prowadzący tę konferencję dr Pavel Roubínek, była  to wspaniała okazja dla biorących udział w wydarzeniu na nawiązanie kontaktów i wymianę cennych doświadczeń.

Wśród prelegentów po stronie Czeskiej znaleźli się:  Ivo Slavotínek — I Zastępca Hejtmana Kraju Ołomunieckiego, Milena Hesová reprezentująca Radę Seniorów Kraju Ołomunieckiego, Jitka Zajacová z Urzędu Miasta Šternberk oraz Hana Dvorská — Dyrektorka Šternberskich Służb Socjalnych.

Z ramienia polskich instytucji swoimi spostrzeżeniami dzielili się: Maciej Staszewski — Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Prudniku, Jolanta Barska — Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Ewa Pawlinów — Dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku oraz Tadeusz Piątkowski— Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
w Prudniku.

Ponadto w konferencji brali udział Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, pracownicy jednostek zajmujących się opieką nad seniorami z obu stron granic, przedstawiciele partnerów projektu oraz włodarze gmin. Przygotowane prezentacje doprowadziły do wielu ciekawych spostrzeżeń oraz dyskusji nad rozwiązaniami stosowanymi po obu stronach granic. Niewątpliwie każdy uczestnik spotkania wyniósł z dyskusji sporo nowej wiedzy, a także transgraniczne kontakty, które
w przyszłości mogą zapoczątkować współpracą między jednostkami.

Unijny projekt „Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie jest realizowany przez Powiat Prudnicki z pomysłu starosty Radosława Roszkowskiego, w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko. Działania współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.
 


Brak opisu obrazka
 Brak opisu obrazka
 Brak opisu obrazka
 Brak opisu obrazka
 

Wersja XML