Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII Sesja Rady Powiatu w Prudniku

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 9:00 w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

XLII SESJĘ RADY POWIATU

 1. Otwarcie XLII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 30.04.2021 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za 2020 rok przez Zarząd Powiatu w Prudniku.
  Raport o stanie powiatu za 2020r..pdf
 8. Debata nad raportem o stanie powiatu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 331)
  druk nr 331.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. (druk nr 332)
  druk nr 332.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 333)
  druk nr 333.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 334)
  druk nr 334.pdf
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Zamknięcie XLII Sesji Rady Powiatu.
Wersja XML