Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projektant

Usługa rejestracji i obsługi wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej:

https://cuw.mapy.opolskie.pl/cuw_eservice/usluga-rejestracji-i-obslugi-wnioskow-o-uzgodnienie-usytuowania-projektowanej-sieci-uzbrojenia-terenu-na-naradzie-koordynacyjnej/

DOCiProjektant_2021_umowa_wzór.doc
DOCiProjektant_2021_wniosek_o_dodatkowe_konta.doc
DOCiProjektant_2021_wniosek_o_zawarcie umowy.doc
DOCiProjektant_2021_regulamin.doc

Wersja XML