Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowoczesność i ekologia

Zbliża się finał inwestycji Powiatu Prudnickiego związanej z ochroną bioróżnorodności na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku. Jest to projekt innowacyjny w skali całego kraju.

 

Na odwiedzających kampus szkoły już teraz czeka duża niespodzianka. W parku za szkołą przeprowadzono prace związane z pielęgnacją zieleni oraz ustawieniem urządzeń małej infrastruktury. Pojawiły się tam nowe ławki, oświetlenie oraz kosze na śmieci. Wytyczono również dobrze wpisujące się w krajobraz tego miejsca ekologiczne ścieżki. Park ten ma być jednak nie tylko miejscem wypoczynku, ale również zdobywania wiedzy. Z tego powodu ustawiono tam również liczne tablice edukacyjne, schemat mrowiska czy domek dla owadów. Na zaawansowanym etapie są również prace adaptacyjne w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicach budynku.  Powstaje tam  multimedialne centrum edukacji o tematyce pszczelarskiej. Zakupiono maszyny związane z produkcją miodu, które w najbliższych dniach będą montowane w pracowniach. Wykonywane są również interaktywne tablice, zarówno te dla najmłodszych, jak i starszych uczestników warsztatów, za pomocą których będzie można rozwinąć swoją wiedzę o tych pożytecznych owadach. Miód, który będzie używany podczas zajęć, będzie pochodził z własnej pasieki, która będzie zlokalizowana w szkolnym parku. Inwestycja ta pozwoli również na rozpoczęcie szkolenia przyszłych pszczelarzy w Zespole Szkół Rolniczych.

Jestem dumny, że realizacja inwestycji zmierza już ku końcowi. Jest to rozwiązanie innowacyjne, w całym kraju powstało tylko kilka podobnych projektów. Cieszę się, że Powiat Prudnicki zaangażował się w ochronę pszczół i popularyzację wiedzy o tym cennym gatunku – mówił wicestarosta Janusz Siano.

Należy pamiętać, że to nie jedyny projekt proekologiczny realizowany w tym budynku. Aktualnie trwają tam zaawansowane prace związane z termomodernizacją obiektu. Zostanie wymieniony system centralnego ogrzewania. Jego źródło będą stanowiły nowoczesne i ekonomiczne w użytkowaniu pompy ciepła. Aby poprawić efektywność termiczną obiektu, zostaną docieplone stropy i wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

„Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” to projekt realizowany przez Powiat Prudnicki  w partnerstwie z Powiatem Głubczyckim oraz  gminami: Paczków, Otmuchów, Nysa-Liderem projektu. Jego wartość dla Powiatu Prudnickiego to 1 012 300 zł, dofinansowanie 826 455 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Wersja XML