Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE - GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY

OBOWIĄZUJE od godz. 14:00 dnia 19 maja 2021 r. do godz. 8:00 dnia 20 maja 2021 r. - ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ

Data i godzina wydania: 19.05.2021 - godz. 12:52
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:41
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 19.05.2021 do godz. 08:00 dnia 20.05.2021
Obszar: Województwo opolskie
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Karina Kózka

 

PDFKlasyfikacja stopni groźnych zjawisk meteorologiczno - hydrologicznych.pdf
PDFSposob_postepowania_w_roznych_sytuacjach_pogodowych.pdf
PDFSytuację pogodową mozna śledzić na stonach.pdf

AKTUALIZACJA


ODWOŁANIE OSTRZEŻENIA Nr O:41 z dnia 19.05.2021
Data i godzina wydania: 19.05.2021 - godz. 21:28
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 0
Ważność:
Obszar: Województwo opolskie
Przebieg: Zjawisko zakończyło się.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 0%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Kamila Głowinkowska

Wersja XML