Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Prudniku udziela porad oraz podejmuje interwencje wyłącznie na rzecz Konsumentów będących mieszkańcami powiatu prudnickiego.

 

Sposoby udzielania pomocy

Osobiście –  Powiatowy Rzecznik Konsumentów, po wcześniejszym umówieniu, udziela konsumentom porad i informacji osobiście w swojej siedzibie:

Starostwo Powiatowe w Prudniku

ul. Kościuszki 76

48-200 Prudnik (pok. 4)

 

Pisemnie – poprzez złożenie wniosku o wszczęcie działań interwencyjnych i mediacyjnych wraz załącznikami (wzór wniosku),

Elektronicznie – poprzez złożenie skanu wniosku o wszczęcie działań interwencyjnych
i mediacyjnych wraz załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej (rzecznik@powiatprudnicki.pl) lub za pośrednictwem platformy ePUAP,

Telefonicznie –  w godzinach pracy biura Rzecznika pod numerem telefonu 576 834 168.

 

 

 

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 4. współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

 

 

Wersja XML