Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt - „Posiłek w szkole i w domu”

Powiat Prudnicki podpisał w dniu 22 czerwca 2021 r. umowę  z Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty, w sprawie wsparcia finansowego realizacji w 2021 r. zadania publicznego w ramach realizacji 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Brak opisu obrazka

W kwietniu br. Starostwo Powiatowe złożyło wniosek do Wojewody Opolskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wniosek został pozytywnie oceniony i przydzielono dofinansowanie w ramach rządowego programu w kwocie 79.897,59 zł. Powiat Prudnicki wniesie wkład własny w kwocie 19.974,40 zł. Całkowita wartość zadania to 99.871,99 zł.

Zakres rzeczowy zadania dotyczy doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni
i jadalni) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku. Przewiduje się wykonanie prac remontowych oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia kuchennego. Termin realizacji zadania to 31 grudnia 2021 r.


 


 

Brak opisu obrazka

Posiłek w szkole i w domu

Zarząd Powiatu w Prudniku od lat konsekwentnie realizuje plan unowocześniania bazy i poprawy bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dla uczniów w podległych szkołach i placówkach oświatowych.
Na mocy podpisanej w dniu 22 czerwca 2021 r. umowy  z Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty, realizowane było zadanie publiczne w ramach 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu”, które zostało zakończone z dniem 30 listopada br.

 

Zakres rzeczowy zadania dotyczył doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni
i jadalni) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku. Wykonano niezbędne prace remontowe oraz zakupiono nowoczesny sprzęt i wyposażenie kuchenne, m.in.: zmywarkę kapturową, stół załadowczy, transporter wałeczkowy, kuchnię gazową, piec konwekcyjno-parowy, lodówkę, zamrażarkę skrzyniową i szufladową, maszynkę do mielenia mięsa, mikser ręczny, obieraczkę do ziemniaków, naleśnikarkę, taboret gazowy, urządzenia do gotowania ryżu, gofrownice, stoły i krzesła stołówkowe, zastawy stołowe oraz dużo drobnego wyposażenia, służącego przygotowaniu zdrowych, smacznych i urozmaiconych posiłków dla uczniów i wychowanków SOSW w Prudniku.

 

Wartość zadania to 95.934,30 zł, z czego dofinansowanie w ramach rządowego programu wyniosło 76.747,44 zł.
Powiat Prudnicki wniósł wkład własny w kwocie 19.186,86 zł.

Zdjęcie przedstawiające nowo zakupioną naleśnikarkę

Nowy piec oraz kuchenka

Nowe stoły wraz z krzesłami

Nowy sprzęt kuchenny

Nowy sprzęt kuchenny

Dwie nowe lodówki

Nowe akcesoria kuchenne

Nowe akcesoria kuchenne

Sprzęt kuchenny

 

Wersja XML