Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt - „Posiłek w szkole i w domu”

Powiat Prudnicki podpisał w dniu 22 czerwca 2021 r. umowę  z Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty, w sprawie wsparcia finansowego realizacji w 2021 r. zadania publicznego w ramach realizacji 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Brak opisu obrazka

W kwietniu br. Starostwo Powiatowe złożyło wniosek do Wojewody Opolskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wniosek został pozytywnie oceniony i przydzielono dofinansowanie w ramach rządowego programu w kwocie 79.897,59 zł. Powiat Prudnicki wniesie wkład własny w kwocie 19.974,40 zł. Całkowita wartość zadania to 99.871,99 zł.

Zakres rzeczowy zadania dotyczy doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni
i jadalni) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku. Przewiduje się wykonanie prac remontowych oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia kuchennego. Termin realizacji zadania to 31 grudnia 2021 r.

 

Brak opisu obrazka
 

 

Wersja XML