Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne wsparcie dla powiatowych jednostek

Brak opisu obrazka

 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił  drugi nabór do projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Do tego projektu grantowego przystąpiły, i otrzymały środki, dwie placówki prowadzone przez Powiat Prudnicki: Dom Pomocy Społecznej w Prudniku  (dofinansowanie 30.984,00), oraz Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (dofinansowanie 45 558,34zł).  Razem w ramach projektu otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 74.542,34zł.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML