Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strzelnica w powiecie 2021

Powiat Prudnicki podpisał w dniu 5 lipca 2021 r. umowę  z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na utworzenie wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/BdsPZŻR na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

 

Zakres rzeczowy zadania dotyczy adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia  strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Kościuszki 55 w Prudniku.

Plakat Wirtualna strzelnica.jpeg

Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej - karabinków lub pistoletów (laserowych symulatorów broni), na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc. Służyć będzie uczniom Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz klas mundurowych z powiatu prudnickiego
i powiatów ościennych do kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią. Wprowadzenie zajęć strzeleckich podniesie atrakcyjność prowadzonych przez szkołę zajęć i poszerzy ofertę edukacyjną o korzystanie z nowych technologii. Wspomagać będzie proces edukacji dla bezpieczeństwa.

Ze strzelnicy będą mogli korzystać także inni uczniowie powyżej 15 roku życia zainteresowani strzelectwem sportowym oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na rzecz obronności państwa. W ramach współorganizacji projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie ze strzelnicy będą korzystać również  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Prudniku oraz Służby Więziennej w Prudniku.  

 

Wartość całego przedsięwzięcia to 197.944,00 zł. Pozyskana przez powiat z MON dotacja opiewa na  kwotę 150.000,00 zł. Powiat Prudnicki wniesie wkład własny w kwocie 47.944,00 zł. Termin oddania strzelnicy do użytku to 31 grudnia 2021 r.

 

 

Wirtualna strzelnica w Powiecie Prudnickim

 

Powiat Prudnicki zakończył kolejny etap unowocześniania bazy dydaktycznej w budynku  II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. Na mocy podpisanej w dniu 5 lipca 2021 r. umowy z Ministrem Obrony Narodowej realizowane było zadanie, polegające na utworzeniu wirtualnej strzelnicy,  umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

 

Zakres rzeczowy zadania dotyczył adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej.

 

Oddana do użytku z końcem grudnia br. strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej - karabinków lub pistoletów (laserowych symulatorów broni), na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc.

Zainstalowany system szkolno-treningowy „Pojedynek” posiada następujące elementy: moduł projekcji (MP) z kablem zasilającym (w tym: obudowa montażowo-transportowa modułu projekcji, zestaw mikrokomputerowy PC, projektor, kamera, głośnik, punkt dostępowy WI-FI, i Bluetooth, klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem, tablet z ładowarką, drukarka), oprogramowanie zainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), broń treningowa (4 kpl. replik karabinu szturmowego HK-416 z dwoma magazynkami zasilanych green-gaz, 4 kpl. replik pistoletu GLOCK 19 z dwoma magazynkami zasilanych green-gaz, bezprzewodowe moduły laserowe (urządzenia laserowe kl.I) dedykowane do rodzajów replik ASG: pistoletu i karabinka, ładowarka bezprzewodowego modułu laserowego  umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów, opakowania, kabury, futerały, 10 butli green-gas.

 

Niewątpliwie wprowadzenie zajęć strzeleckich podniesie atrakcyjność prowadzonych przez szkołę zajęć edukacji dla bezpieczeństwa dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku. Strzelnica dedykowana jest również dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz obronności państwa oraz funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej.  

 

Całość przedsięwzięcia wyniosła 197.944,00 zł. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało dotację w kwocie 150.000,00 zł, natomiast Powiat Prudnicki wniósł kwotę 47.944,00 zł  w ramach wkładu własnego.

 

 

 

 

flaga.png
 

 

Wersja XML