Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne działania w ramach współpracy gmin i stowarzyszeń

Brak opisu obrazka

Unijny projekt „Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie jest realizowany przez Powiat Prudnicki z pomysłu starosty Radosława Roszkowskiego, w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko.

Ta niezwykle cenna inicjatywa, skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Prudnickiego, Mikroregionu Šternbersko oraz stowarzyszeń z obu stron granicy, musiała być wstrzymana w marcu 2020 ze względu na bezpieczeństwo jej uczestników. Jest nam niezwykle miło  poinformować Państwa, że od stycznia 2021 partnerom projektu udało się wznowić działania. Panująca pandemia wymusiła jednak zmianę w sposobie realizacji zadań.  Za nami dwie kolejne konferencje skierowane do samorządów.

Pierwszą z nich, ,,Wspieranie aktywnego życia seniorów w gminach na terenie Polski i Czech”  („Podpora aktivního života seniorů v obcích v Česku a Polsku“) zorganizował jeden z partnerów projektu — Mikroregion Šternbersko. Jak mówił na wstępie przedstawiciel tej instytucji, a zarazem prowadzący tę konferencję dr Pavel Roubínek, była  to wspaniała okazja dla biorących udział w wydarzeniu na nawiązanie kontaktów i wymianę cennych doświadczeń.

Wśród prelegentów po stronie Czeskiej znaleźli się:  Ivo Slavotínek — I Zastępca Hejtmana Kraju Ołomunieckiego, Milena Hesová reprezentująca Radę Seniorów Kraju Ołomunieckiego, Jitka Zajacová z Urzędu Miasta Šternberk oraz Hana Dvorská — Dyrektorka Šternberskich Służb Socjalnych. Z ramienia polskich instytucji swoimi spostrzeżeniami dzielili się: Maciej Staszewski — Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, Jolanta Barska — Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Ewa Pawlinów— Dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku oraz Tadeusz Piątkowski— Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
w Prudniku.

Kolejne wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiat Prudnicki. Seminarium ,,Możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej: projekty, finansowanie, perspektywa na przyszłość” było dobrą okazją do  dyskusji na temat wspólnego, transgranicznego budowania dróg rowerowych. W dyskusji wzięli udział m.in. Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, Burmistrz Białej Edward Plicko, Burmistrz Głogówka Piotr Bujak czy Przewodniczący Mikroregionu Šternbersko Jiří Petřek. Wszystkie strony deklarowały chęć współpracy oraz rozwoju połączeń rowerowych na swoim terenie.

Bardzo dobrą wiadomością jest, że w ramach projektu udało nam się przeprowadzić pierwsze stacjonarne spotkanie od wznowienia naszych działań. W niedzielę 11 lipca gościliśmy grupę biegaczy z klubów SKI-OBI STERNBERK oraz LIGA 1000 OLOMOUC na X Biegu Prudnickim. Zawodnicy wrócili nie tylko bogatsi o sportowe doświadczenia, ale również z licznymi nagrodami zdobytymi w ich kategoriach wiekowych. Po zakończonym biegu sportowcy z Czech udali się do centrum miasta aby wraz z przewodnikiem Marcinem Husakiem zobaczyć najważniejsze miejsca historyczne Prudnika.

Projekt „Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

 

 

 

Wersja XML