Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami
    równoważnymi (Zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,
    568, 875).

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych program ma:

  1. zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na regenerację i odpoczynek,
  2.  wzmocnić osobisty potencjał oraz ograniczyć wpływ obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
  3. podnieść poziom kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych                  i społecznych aspektów wspierania osób niepełnosprawnych.

 

W programie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                     w Prudniku korzysta łącznie 18 osób.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML