Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Szczęśliwa rodzina- wolna od przemocy"

 

Brak opisu obrazka

Od sierpnia bieżącego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizować będzie projekt „Szczęśliwa rodzina- wolna od przemocy”

    Celem głównym jest  poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy  w rodzinie na terenie Powiatu Prudnickiego.

 

  Uczestnicy skorzystać będą mogli z nieodpłatnego poradnictwa w formie konsultacji indywidualnych:

 1. Psychologicznego- zarówno dla osób dorosłych jak i dla dzieci
 2. Rodzinnego
 3. Socjalnego
 4. Poradnictwa w zakresie uzależnień

a także z zajęć grup wsparcia dla osób doznających przemocy i Akademii Aktywnego Rodzica- zajęć skierowanych do rodziców oczekujących dziecka i rodziców/ opiekunów dzieci małych.

Równolegle funkcjonować będzie świetlica opiekuńczo- socjoterapeutyczna gdzie rodzice będą mogli zostawić swoja pociechę na czas zajęć pod okiem pedagoga.

Rodziny wymagające dodatkowego wsparcia zostaną objęte asystenturą pod okiem trenera rodziny.

Plakat informacyjny

 

Wersja XML