Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODNIESIENIE POZIOMU DIAGNOSTYKI ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁEJ POPRZEZ ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Powiat Prudnicki uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu diagnostyki Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego”.

W ramach zadania Szpital w Białej został wyposażony w sprzęt medyczny niezbędny do diagnostyki oraz leczenia chorób wywołanych zakażeniem wirusem COVID-19 oraz występujących po przechorowaniu powikłań.

Powiat Prudnicki zakupił bronchoskop HDTV do systemu endoskopowego i bodypletyzmograf do poszerzenia diagnostyki układu oddechowego.

Dodatkowo w celu analizy zaburzeń rytmu serca, będących częstym powikłaniem po przechorowaniu COVID – 19 zakupiono głowicę przezprzełykową do echokardiografu
oraz nowoczesny system holterowski, dający możliwość pełnej analizy ww. zaburzeń.

Zadanie uzupełnił zakup dwóch nowoczesnych urządzeń do dekontaminacji powietrza.

Zdjęcie przedstawiające zakupiony sprzęt medyczny


Zdjęcie przedstawiające zakupiony sprzęt medyczny


Zdjęcie przedstawiające zakupiony sprzęt medyczny


Zdjęcie przedstawiające zakupiony sprzęt medyczny


Logo dofinansowania

Realizacja zadania zapewnia redukcję nierówności w dostępnie do badań lekarskich i diagnozy, korzystnie wpływając na rozwój technologiczny służby zdrowia.

Wersja XML