Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE - GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY

OBOWIĄZUJE: od godz. 12:09 dnia 29 sierpnia 2021 do godz. 02:00 dnia 30 sierpnia 2021

Data i godzina wydania: 29.08.2021 - godz. 12:09
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:201
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:09 dnia 29.08.2021 do godz. 02:00 dnia 30.08.2021
Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (opolskie)
Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na mniejszych ciekach oraz na obszarach zurbanizowanych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz

PDFKlasyfikacja stopni groźnych zjawisk meteorologiczno - hydrologicznych.pdf (348,53KB) 
PDFSposob_postepowania_w_roznych_sytuacjach_pogodowych.pdf (119,28KB) 
PDFSytuację pogodową mozna śledzić na stonach.pdf (192,96KB) 
Wersja XML