Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie on-line Stowarzyszenia "Odnowa Wsi Biedrzychowice"

Brak opisu obrazka

W ramach realizacji projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia
i gminy uczą się wzajemnie” w dniu 2 września 2021 roku w Biedrzychowicach odbyło się spotkanie
on-line Stowarzyszenia "Odnowa Wsi Biedrzychowice" ze strony polskiej oraz Stowarzyszenia Hagnózek ze strony czeskiej. Celem spotkania była prezentacja działalności zespołów folklorystycznych
w Sternberku oraz prezentacja Stowarzyszenia i jego działalności w Polsce. Każda ze stron przygotowała krótki film ze swoich osiągnięć i przedstawiła swoją pracę. Po prezentacjach uczestnicy mieli okazję przekazania informacji oraz wspólnej dyskusji poprzez komunikator zoom, a przede wszystkim nawiązania współpracy na przyszłość.

Projekt jest realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML