Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prudniccy seniorzy w Sternberku

pl-cz2014-2020.png

W ramach realizacji przez Starostwo Powiatowe w Prudniku projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie” 4 września 2021 roku czeski Sternberk był wizytowany przez prudnickich seniorów, którzy wzięli udział m.in. w targach wiejskich, podziwiali rękodzieła oraz przetwory domowej roboty. Kolejnym etapem wyjazdu było zwiedzanie Sternberka, gdzie uczestnicy zobaczyli wiele ciekawych i zabytkowych miejsc oraz dzięki uprzejmości przewodnika mogli posłuchać kilku słów nt. historii miasta. Czeskim seniorom prudniczanie podarowali witraż, kamienie ręcznie malowane oraz lawendowe woreczki. W zamian każdy z uczestników otrzymał kubek.

Projekt jest realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

11.jpeg
12.jpeg
13.jpeg

Wersja XML