Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi skierowane do pieczy zastępczej w powiecie prudnickim

Brak opisu obrazka

Powiat Prudnicki jest partnerem w projekcie pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Zadania realizowane są przez pracowników Starostwa Powiatowego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku :

  1. Usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym i edukacyjnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim. Wdrożenie usług aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym i edukacyjnym. Rozszerzono zakres wsparcia na rzecz rodzin i dzieci pozostających w systemie pieczy zastępczej poprzez umożliwienie skorzystania ze wsparcia specjalistów tj. logopeda, psycholog, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej oraz trener zajęć kompensacyjno - korekcyjnych.  

 

  1. Utworzenie rodziny zastępczej zawodowej w powiecie prudnickim. Zakupiono nieruchomość z ogródkiem która zostanie przeznaczona dla nowo powstającej rodziny zastępczej zawodowej. Dokonane zostanie odświeżenie domu poprzez malowanie i zakup niezbędnego wyposażenia AGD.

 

  1. Usługi aktywnej integracji społecznej skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim. Promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego wypoczynku, a także zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną i rozwój kulturalny. Organizacja spotkań integracyjnych m.in. mikołajkowe czy obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, mające na celu integrację i aktywizację zarówno dzieci z pieczy zastępczej jak i ich opiekunów. A także zagospodarowanie przestrzeni przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, które ma na celu usprawnienie organizacji spotkań dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi. Utworzono wypożyczalnię gier planszowych w PCPR w Prudniku.

 

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka
 

Wersja XML