Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wideokonferencja Klubu LKS „Rolnik Biedrzychowice” oraz Klubu Sportowego TJ Sokol Šternberk

Brak opisu obrazka

W ramach realizacji przez Powiat Prudnicki projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”,  29 września 2021 roku odbyło się spotkanie on-line LKS „Rolnik Biedrzychowice” oraz Klubu Sportowego TJ Sokol Šternberk. Uczestnicy przygotowali krótkie filmy ze swoich osiągnięć sportowych. Była też okazja do przekazania informacji oraz dyskusji poprzez komunikator, a przede wszystkim szansa nawiązania współpracy na przyszłość.

Projekt jest realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka
 

Wersja XML