Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta pszczelarzy w Prudniku

Brak opisu obrazka

W ramach realizacji przez Powiat Prudnicki projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”, w sobotę 23 października przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu oraz hodowcy pszczół z Racławic Śląskich, Šternberka
i Ołumuńca wizytowali nowoutworzoną przez Powiat Prudnicki w Zespole Szkół Rolniczych bazę do nauki zawodu pszczelarza. 

Goście mieli okazję zobaczyć, innowacyjny w skali całego kraju projekt, pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności na terenie
II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku”. Działania Starostwa objęły m.in. rewitalizację przyszkolnego parku, w którym powstały nowe ścieżki edukacyjne z małą infrastrukturą oraz pasieką pszczelarską, ponadto do wyremontowanych piwnic szkoły trafiły multimedialne pracownie, maszyny związane z produkcją miodu oraz interaktywne tablice.

Projekt jest realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

Pszczelarze w parku Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

Pszczelarze w nowopowstałych salach do nauki o pszczołach

Grupa pszczelarzy pod pomnikiem Stanisława Szozdy

Pszczelarze przy ulu

Pszczelarze w parku Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

Wersja XML