Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie on-line Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Klubu českých turistů Šternberk

Brak opisu obrazka

W ramach realizacji przez Powiat Prudnicki projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”,  03 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie on-line Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Klubu českých turistů Šternberk. Uczestnicy zaprezentowali krótkie filmy ze swojej działalności. Była również okazja do przekazania doświadczeń oraz dyskusji poprzez komunikator, a przede wszystkim szansa nawiązania współpracy na przyszłość.

Projekt jest realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML