Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty realizowane w ramach RFRD

znaki_strona_www.png

1. Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów na ul. Dąbrowskiego w Prudniku – Nr RFRD/U/2021/P/36/P

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych Powiat Prudnicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym realizuje zadanie „Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów na ul. Dąbrowskiego w Prudniku”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: kompleksową modernizacja przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów na ulicy Dąbrowskiego w Prudniku, wykonanie nowego oznakowania poziomego oraz pionowego wraz z elementami nowego oświetlenia dedykowanego wraz z kocimi oczkami, słupkami świetlnymi tak zwanymi "safepass" oraz inteligentną sygnalizacją świetlną (włączenie czerwonego światła dla poruszających się pojazdów z nadmierną prędkością).

Wartość dofinansowania – 96. 000,00 zł

Całkowita wartość zadania – 124 230,00 zł

2. Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej w Prudniku-  Nr RFRD/U/2021/P/23/P

Powiat Prudnicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym realizuje zadanie „Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej w Prudniku”.

Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowa modernizację polegającą na wzniesieniu całości skrzyżowania o 10cm w stosunku do istniejącej niwelety jezdni wraz z odpowiedniej długości skosami, niezbędną regulacją istniejących krawężników oraz nawierzchni dojść oraz dojazdów w obrębie ul. Dąbrowskiego oraz ul. Parkowej w Prudniku.

Wartość dofinansowania – 118. 080,00 zł

Całkowita wartość zadania – 178 350,00zł

3. Remont drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała- Mochów ( do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów na odcinku 2845m”- Nr RFRD/P/17/2020/U/2021

Powiat Prudnicki realizuje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym zadnie pn.” Remont drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała – Mochów (do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów na odcinku 2845 m.” Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie przepustowości układu drogowego poprzez dostęp do ośrodków gospodarczych i stref przemysłowych oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie:

remont drogi powiatowej nr 1208 O na długości 2845 mb – wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni jezdni i ułożenie nowego dywanika asfaltowego, wykonanie ścinki pobocza wraz z jej uzupełnieniem kruszywem, wymianę oznakowania pionowego.

Wartość dofinansowania – 473 614,50 zł

Całkowita wartość zadania – 947.229,00 zł

 

Wersja XML