Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT !!! - Informacja dla uchodźców z Ukrainy

W celu skoordynowania pomocy dla uchodźców z Ukrainy i uniknięcie chaosu, prosimy o podejmowanie takiej inicjatywy w porozumieniu z włodarzami Gmin na terenie powiatu prudnickiego. Osoby przekraczające granice winny się udać do centrów recepcyjnych celem przekierowania do otrzymania właściwej pomocy w odpowiednie do tego miejsca.

Brak opisu obrazka

Wersja XML