Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wydziału Komunikacji i Transportu

         Wydział Komunikacji i Transportu przypomina, że stosownie do art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, właściciel używanego pojazdu sprowadzonego z państwa UE jest obowiązany do jego zarejestrowania w ciągu 60 dni od daty sprowadzenia, również właściciel każdego pojazdu zarejestrowanego na terenie RP jest obowiązany do zawiadomienia Starosty Prudnickiego o nabyciu i zbyciu pojazdu także w terminie 60 dni.

         W przypadku niedotrzymania w/w obowiązków i terminów przez właścicieli pojazdów, ustawodawca zobowiązuje Starostę Prudnickiego do nałożenia na nich kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

Wersja XML