Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE”

ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce

tel.: 77 4853071 wew. 38

e-mail:

NIP 748-159-05-84, REGON 520613088

zpgpogranicze.png

 

Zgromadzenie Związku

Dorota Przysiężna–Bator – Przewodnicząca Zgromadzenia

Grzegorz Zawiślak – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

 

Zarząd Związku

Janusz Siano – Przewodniczący Zarządu

Piotr Soczyński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Piotr Bujak – Członek Zarządu

Sebastian Baca – Członek Zarządu

 

 

Wersja XML